MAP-NL

HET NEDERLANDSE 'MEDIA AWARENESS PROJECT'

Inleiding: MAP in Nederland
Het Media Awareness Project (MAP) in de VS
MAP-NL: een MAP in Nederland
Enkele links ter illustratie

Inleiding: MAP in Nederland

Langzaam beginnen zich in de westerse wereld positieve ontwikkelingen af te tekenen in het openbare debat over drugs en drugspolitiek. Met name in de engelstalige pers is de discussie goed op gang gekomen. De Nederlandse media steken hierbij echter nogal magertjes af. Kritische analyses en commentaren ontbreken vrijwel geheel. Regelmatig verschijnen artikelen en televisieprogramma's waarin de klok weer jaren teruggezet lijkt te moeten worden. De beruchte Netwerk-uitzending van 3 maart 2001 waarin de drugscriminaliteit aan het gedoogbeleid wordt toegeschreven (kennelijk is men niet op de hoogte van de situatie in de rest van de wereld), en de Elsevier-special getiteld 'Stop het drugsdrama', liggen nog vers in het geheugen. Ook een NOVA-uitzending over de 'Basements' in Rotterdam en, naar aanleiding daarvan, een redactioneel stuk in de Volkskrant over een vermeende 'crack-epidemie' zijn voorbeelden van journalistiek die de hervorming van het beleid schade toebrengen.

Ook is het opmerkelijk dat bij de huidige ophef over de gewelddadigheid van de misdaad en de discussie over veiligheid, slechts zelden een associatie met de drugsrepressie wordt gemaakt. Zelfs een hoofdredactioneel commentaar in de NRC getiteld 'Chicago aan de Amstel' verzuimde het verband te leggen - alsof de situatie in Chicago 1925 te begrijpen zou zijn geweest zonder aan de Drooglegging te refereren.

De journalistiek zit, kortom, nog in het geheel niet op het goede spoor. De discussie, althans zoals weergegeven in de media, voltrekt zich vrijwel geheel binnen de ideologische randvoorwaarden van de drugsrepressie. Dat is een ernstige situatie, want de media nemen een sleutelpositie in in het openbare debat met politiek en publiek.

Een betere afstemming van reacties kan ons inziens effectief zijn bij het doorbreken van deze situatie. Een bundeling van krachten, in de vorm van een Nederlandse versie van het Amerikaanse 'Media Awareness Project' (MAP) zal de effectiviteit van kritiek kunnen vergroten. Dankzij de actieve bijdrage van de vele enthousiaste deelnemers in de VS heeft MAP bewezen een krachtig instrument te zijn.

Bij de start van de Nederlandse versie van MAP doen wij daarom een beroep op uw betrokkenheid. Door u te abonneren op MAP-NL blijft u op de hoogte van de ontwikkelingen, en kunt u op eenvoudige manier een bijdrage leveren door te reageren.

Hieronder enige uitleg over MAP in de VS, en daarna een korte beschrijving van MAP-NL.

HET MEDIA AWARENESS PROJECT (MAP) IN DE VS

MAP is een organisatie in de VS die in 1996 opgezet is om te reageren op stukken en programma's over de drugsproblematiek. Er is een uitstekende knipseldienst ontwikkeld en langzamerhand is een web-archief met tienduizenden artikelen ontstaan. Zie bijvoorbeeld de commentaren. Enkele duizenden brieven zijn intussen geplaatst. Zie ook MAPs mission statement.

Enkele onderdelen van MAP zijn:

1. MapNews, een mailing list (geautomatiseerde e-mail verzendlijst) via welke relevante artikelen, ingezonden door nieuwsjagers ('newshawks'), naar abonnees worden gestuurd. Elk artikel is o.a. voorzien van broninformatie. (De artikelen verschijnen ook op de web site in de knipseldienst.) Abonnees reageren naar eigen inzicht (en sturen ingezonden brieven ter kennisgeving ook naar de MAP redactie).

2. Wekelijks wordt de DrugSense Weekly, een nieuwsbrief met links en korte inhoud van de belangrijkste artikelen van de week via een aparte mailing list rondgestuurd.

3. Wanneer een opmerkelijk stuk (in positieve of negatieve zin) verschijnt wordt een Focus Alert gestuurd, met de vraag aan abonnees om er speciale aandacht aan te geven, alweer via een aparte mailing list.

Men kan naar keuze op een of meer mailing lists geabonneerd zijn. Sommigen geven er de voorkeur aan alleen de alerts krijgen. Zo kan men een relevante bijdrage leveren, zonder al teveel e-mail te krijgen. (Overigens heeft de nieuwslijst een 'digest' optie, waarbij meerdere artikelen per e-mail bij elkaar worden gezet om het aantal mails te beperken.)

Daarnaast is er zoals gezegd de MAP website. Er is o.a. een groot archief van artikelen beschikbaar, dat door velen, o.a. de overheid, wordt geraadpleegd. De MAP-site krijgt enkele miljoenen hits per maand; dat is meer dan alle grote prohibitionistische sites bij elkaar!

MAP is een verbindende kracht voor kritische stemmen in de VS geworden. Mede dankzij dit initiatief is de kritiek op de 'war on drugs' in de VS goed zichtbaar en wordt de discussie verhevigd gevoerd (zie ook de links onderaan).

MAP-NL: EEN MAP IN NEDERLAND !

Vanwege de beperkte omvang van het Nederlandse medialandschap kunnen we in de Nederlandse situatie volstaan met een vereenvoudigde variant van MAP. Er zijn twee mailing-lists opgezet: een nieuws-list, map-nl, die relevante artikelen doorstuurt; en een alert-list, alert-nl, voor speciale, urgente gevallen. Wie geen behoefte heeft aan alle persinformatie, maar in voorkomende urgente gevallen wel wil reageren, hoeft zich alleen op die tweede lijst te abonneren. De alerts zijn overigens ook op de web site te vinden.

Abonnees van MAP-NL kunnen, naast het ontvangen van de artikelen, twee functies vervullen: die van brievenschrijver, en/of die van 'nieuwsjager'. Alle abonnees van MAP-NL kunnen naar eigen inzicht brieven schrijven. Boven ieder artikel dat u ontvangt staat het redactieadres waar brieven naartoe kunnen.

De nieuwsjagers houden elk een of meer kranten bij, in samenwerking met andere nieuwsjagers (en eventueel andere media, tbv. transcripties van radio- en televisieprogramma's). Relevante artikelen kunnen van websites van kranten worden geplukt, of worden gescand. De artikelen worden naar de algemene mailing list (map-nl@mapinc.org) gestuurd, in een standaardformaat (met o.a. broninformatie). Wilt u nieuwsjager worden? Neem dan aub. kontakt met ons op. Met name voor lokale kranten, en voor tijdschriften zoeken we nog nieuwsjegers.

ENKELE LINKS TER ILLUSTRATIE

Vele andere sites maken gebruik van het MAP archief. Zo geeft de pagina A Virtual Breeze links naar honderd van de beste recente pro-reform editorials in het MAP archief. Zie bijvoorbeeld het stuk van Dan Gardner over de rol van de media: The street value of Canadian journalism.

De 'narcs' worden intussen enigszins nerveus. De deputy director van het Arizona High Intensity Drug Trafficking program schrijft dat er sprake is van "demonizing law enforcement" !