Back to Map

Map-NL-Digest Friday, November 6 2020 Volume 2019 : Number 142

001 Pauluskerk luidt noodklok over kwetsbare, dakloze arbeidsmigrant
   Source: Reformatorisch Dablad
002 List-Software: Majordomo 1.94.4
   Source: NRC Next
003 Waar een klein land veel te groot in kan zijn
   Source: NRC Next
004 Column Peter Plasman: We worden overspoeld door drugs zoals we in 1953 
   Source: De Dagelijkse Standaard
005 Burgemeester Venlo negeert horecasluiting en opent bar na raadsvergader
   Source: Algemeen Dagblad
006 List-Software: Majordomo 1.94.4
   Source: Het Parool


----------------------------------------------------------------------

Subj: 001 Pauluskerk luidt noodklok over kwetsbare, dakloze arbeidsmigrant
From: Dennis-Belangenvereniging Druggebruikers MDHG
Date: Wed, 4 Nov 2020 02:31:52 -0800

Newshawk: Dennis-Belangenvereniging Druggebruikers MDHG
Source: Reformatorisch Dablad
Copyright: Reformatorisch Dagblad
Pubdate: 31-10-2020
Author: Michiel Bakker
Adress: Postbus 670
7300 AR APELDOORN
Contact: (055) 539 02 22
Website: www.rd.nl

PAULUSKERK LUIDT NOODKLOK OVER KWETSBARE, DAKLOZE ARBEIDSMIGRANT

Ze kwamen als arbeidsmigranten naar Nederland, raakten hun werk kwijt en zwerven nu door Rotterdam. Steeds vaker krijgt de Pauluskerk in die stad te maken met daklozen uit Midden- en Oost-Europa die in een „zeer kwetsbare positie” verkeren. Een nieuw noodsteunpunt wil hun perspectief bieden.
Perspectiva Pauluskerk. Onder die naam gaat maandag het nieuwe steunpunt van het diaconaal centrum in Rotterdam van start. Een Engels- en Poolssprekende maatschappelijk werker staat, samen met vrijwilligers, klaar om op straat belande arbeidsmigranten uit de EU hulp te bieden.
Volgens predikant-directeur ds. Dick Couvee van de Pauluskerk, die half november met emeritaat gaat, is er alle reden om de noodklok te luiden over de „verslechterende situatie” van deze groep. Die bestaat voor 80 procent uit Polen, naast onder andere Bulgaren en Roemenen.

Wat is er precies aan de hand met deze migranten?
„Rotterdam telt zo’n 30.000 arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa. Zij werken vaak tegen zeer lage salarissen voor een soort uitzendbureaus die ook in een woonplek voorzien. Door de coronacrisis zijn veel tijdelijke contracten niet verlengd. Dat betekent: geen werk, geen geld, geen huis. Van de naar schatting 200 tot 250 mensen die in Rotterdam op straat slapen, komt twee derde uit Midden- en Oost-Europa. Een veel grotere groep thuislozen uit die landen slaapt steeds een paar dagen bij een familielid of vriend op de bank.”

Wat zijn de meest schrijnende situaties die u tegenkomt?
„We komen veel kwetsbare mensen tegen die op straat leven en hopeloos zijn. Ze hebben te maken met problemen zoals verslaving aan alcohol of drugs, en krijgen geen goed eten. Sommigen zijn er ontzettend slecht aan toe. In de Pauluskerk willen we ons over hen ontfermen met praktische hulp. In een beperkt aantal gevallen –op dit moment vijf– kunnen we daarbij tijdelijk een noodbed bieden. Want in de reguliere nachtopvang kunnen deze arbeidsmigranten niet terecht. Omdat ze niet uit Nederland komen zijn ze zogeheten niet-rechthebbenden.”

Wat wilt u met het noodsteunpunt bereiken?
„Het gaat er niet om mensen eindeloos op te vangen. We willen hun een duurzaam perspectief bieden. Als ze wit hebben gewerkt, kunnen we bijvoorbeeld nagaan welke sociale rechten ze hier hebben opgebouwd en hen helpen om die daadwerkelijk te krijgen, want dat is niet vanzelfsprekend.
Verder zullen we in de meeste gevallen kijken naar mogelijkheden voor terugkeer naar het land van herkomst, in samenwerking met andere organisaties. Om daarover na te kunnen denken hebben mensen eerst een time-out nodig, een periode om tot rust te komen op een warme plek, met een maaltijd, een douche, nieuwe kleren. Die bieden we hen.”

In hoeverre belemmert verslaving een terugkeer naar het land van herkomst?
„Dat hangt sterk van de individuele situatie af, maar een verslaving kan terugkeer inderdaad lastiger maken. Als het nodig is, zorgen we dat iemand met een verslaving via de medische weg wordt geholpen, al dan niet in samenwerking met de gemeente.”

Wat is nodig voor een structurele oplossing voor de dakloze arbeidsmigranten?
„Als kerk hebben we een verantwoordelijkheid op het gebied van barmhartigheid, maar het gaat ook om gerechtigheid. Daarom willen we de problematiek van deze groep zichtbaar maken richting de landelijke en plaatselijke overheid. De gemeente Rotterdam is alleen bereid om mensen uit deze groep te helpen als ze zich op voorhand bereid verklaren terug te keren naar hun land. Maar er moet ook oog zijn voor de grote groep die nog niet zover is terug te kunnen keren. Op straat staan mensen in de overleefstand. Zij zijn niet in staat na te denken over hun toekomst.
De problemen spelen niet alleen in Rotterdam. Landelijk gezien zijn er ongeveer 850.000 arbeidsmigranten waarvan zo’n 500.000 uit Midden- en Oost-Europa. Zij werken onder meer in de bouw, de agrarische sector en de schoonmaak. Voor de Nederlandse economie zijn zij van groot belang, maar ze hebben een uiterste zwakke positie op de arbeids- en woningmarkt. Door de coronacrisis worden hun problemen uitvergroot. Samen met andere hulporganisaties hebben we het kabinet afgelopen zomer een brief gestuurd met het verzoek om stappen te zetten om hier structureel iets aan te doen. Er moet een plan van aanpak komen van dak- en thuisloosheid van niet-rechthebbenden. De overheid mag deze groep niet aan zijn lot overlaten.”

- ---------------------------------------------------------------------------
Attachment: http://mapinc.org/temp/30JXq1rvSUl_c.html
- --
MAP-NL

------------------------------

Subj: 002 List-Software: Majordomo 1.94.4
From: - Belangenvereniging Druggebruikers MDHG
Date: Wed, 4 Nov 2020 02:47:15 -0800

Newshawk: - Belangenvereniging Druggebruikers MDHG
Source: NRC Next
Copyright: Copyright © 2015 NRC Next
Pubdate: 29-10-2020
Author: Jan Meeus
Address: Rokin 65 1012 KK Amsterdam
Contact: >
Website: www.nrc.nl<http://www.nrc.nl/>

EEN ‘PLATTE’ DOUANIER IS EEN GOUDMIJN VOOR EEN CRIMINEEL

Met acht verdachten bij de douane blijkt weer dat corruptie in de havens omvangrijk is. Doet de douane er genoeg tegen?
Wie heeft deze foto gemaakt? Die vraag dringt zich op bij de recherche als in het voorjaar van 2020 een plaatje opduikt van een beeldscherm met daarop informatie over een container die in de haven van Vlissingen aan land moet komen. Die informatie zit uitsluitend in het systeem van de douane. En toch wordt die gedeeld door een gebruiker van cryptofoondienst EncroChat. Wie is die gebruiker? En hoe komt hij of zij aan deze vertrouwelijke informatie?
Al jaren bestaat bij de recherche het vermoeden dat de drugsmaffia mensen ‘plat’ heeft die werken op en rond de haven van Vlissingen. Een andere verklaring was er niet voor het feit dat er in deze relatief kleine haven tussen begin 2018 en begin 2020 zo’n 12.000 kilo cocaine werd onderschept. Dat vermoeden was aanleiding voor een omvangrijk onderzoek rond de haven van Vlissingen onder de codenaam Portunus. Op 1 juli zijn tien verdachten aangehouden. Bij doorzoekingen op ruim dertig locaties zijn vier wapens gevonden en is ruim 500.000 euro aan contant geld in beslag genomen.
De foto van het beeldscherm met informatie over een container is volgens de recherche gemaakt door Tarik S., die tot zijn arrestatie op 1 juli werkte bij de douane in Vlissingen. Hij is inmiddels ontslagen, zo blijkt tijdens de bespreking van het strafrechtelijk onderzoek naar de douanier op 15 oktober door de rechtbank in Breda.

100.000 euro cash
S., een jonge man die nog geen jaar geleden vader is geworden, wordt verdacht van schending van het ambtsgeheim, valsheid in geschrift en het witwassen van ruim 100.000 euro in contanten en de aankoopprijs van twee Volkswagens. Het Openbaar Ministerie stelt dat hij de informatie heeft verkocht aan een man die op Encrochat de bijnaam Tolpainter gebruikt.
Tarik S. ontkent. Dat geld heeft hij gekregen van zijn vader of gewonnen bij Holland Casino. Hij wil graag naar huis, naar zijn dochtertje, vertelt hij aan de rechter. Dat verzoek wordt afgewezen. Zijn voorlopige hechtenis wordt verlengd tot de inhoudelijke behandeling van zijn strafzaak in december. En hoe de rechtbank ook oordeelt, zijn baan bij de douane krijgt S. niet terug.
S. is een van de acht medewerkers van de douane die wordt verdacht op basis van berichten die de recherche heeft kunnen meelezen door de polittiehack van cryptofoonaanbieder EncroChat. Die medewerkers werken in de havens van Vlissingen en Rotterdam en op Schiphol. De corruptie die door deze hack aan het licht is gekomen is zo omvangrijk dat er een speciaal team is opgericht waarin agenten van de Rijksrecherche samenwerken met collega’s van de Landelijke Recherche-eenheid. Het gaat om zo’n twintig zaken in totaal, bij de douane maar ook bij de politie. Politiechef Henk van Essen omschreef corruptie in een interview met De Telegraaf als „betonrot”.

Losse moraal
Corruptie in de haven is alles behalve een nieuw fenomeen. Al ver voordat de haven van Rotterdam de poort naar Europa werd voor cocainesmokkelaars was het voor criminelen interessant om een contact te hebben bij de douane of de Belastingdienst. Wanneer komt een container binnen, wat zit erin, waar gaat die naartoe, wie komt een container op welk moment ophalen? Dat is allemaal relevante informatie voor criminelen die een partij dure leren kleding willen stelen die per container naar Nederland komt. In de jaren zeventig en tachtig zijn er criminele reputaties gebouwd op contacten in de haven die dit soort informatie wilden verkopen.
Ook bij de heffing van accijns op bijvoorbeeld alcohol, frisdrank en suiker is gesjoemel mogelijk. Transporteurs vertellen dat er in de vorige eeuw op grote schaal mee werd gefraudeerd en dat een goede band met een douanier of belastingambtenaar in het Rotterdamse wonderen deed.
In de loop van deze eeuw zijn criminelen zich vaker gaan richten op drugssmokkel, en dan met name cocaine. Daarbij kwam die oude, losse moraal in de havens goed van pas. Douaniers zoals Tarik S. weten waar een container terechtkomt op het haventerrein. Op een foto van een scherm staat alles wat een loopjongen moet weten om tassen met cocaine die aan de andere kant van de oceaan in een container zijn gestopt er hier uit te halen.

Aanscherping van de regels
In 2015 kwam aan het licht dat douaniers die werkten bij de afdeling die de controles op de drugssmokkel uitvoert, waren omgekocht. De personen die cocaine moesten opsporen, hielpen de drugs ongezien door de haven te loodsen. De affaire leidde tot het aanscherpen van de regels binnen de douane. Of dat veel heeft geholpen is de vraag. De afgelopen jaren worden keer op keer corrupte ambtenaren gepakt. Vorig jaar werden daarom vier douaniers ontslagen. Bij de douane ziet de leiding dat als bewijs dat het beleid om de mand te schonen van rotte appels werkt.
Maar er zijn ook critici die deze wereld goed kennen die zeggen dat het aantal ontmaskerde douaniers laat zien dat corruptie een structureel probleem is waar binnen de douane en de Belastingdienst te weinig aandacht voor is. Saillant is dat wetenschappelijk onderzoek naar de aard en omvang van corruptie in de Rotterdamse haven vorig jaar is stilgelegd omdat de onderzoekers van overheidsorganisaties niet de informatie kregen die ze wilden hebben. Het antwoord op de vraag hoe groot het probleem is bij de douane wordt in 2021 alsnog verwacht, als een nieuwe groep wetenschappers verslag doet van hun bevindingen over corruptie. Als het EncroChat-onderzoek naar Tarik S. en zijn medeverdachten een voorbode is, belooft dat weinig goeds.

- ---------------------------------------------------------------------------
Attachment: http://mapinc.org/temp/84oGi8a8r64bk.html
- --
MAP-NL

------------------------------

Subj: 003 Waar een klein land veel te groot in kan zijn
From: - Belangenvereniging Druggebruikers MDHG
Date: Wed, 4 Nov 2020 04:21:45 -0800

Newshawk: - Belangenvereniging Druggebruikers MDHG
Source: NRC Next
Copyright: Copyright © 2015 NRC Next
Pubdate: 31-10-2020
Author: Folkert Jensma
Address: Rokin 65 1012 KK Amsterdam
Contact: >
Website: www.nrc.nl<http://www.nrc.nl/>

WAAR EEN KLEIN LAND VEEL TE GROOT IN KAN ZIJN

Criminaliteit, het wordt interessanter naarmate je het van dichterbij bekijkt. Zet een stap terug en de vraag is wat er van overblijft. Tegelijk met de nieuwe Criminaliteit en Rechtshandhaving, de cijferbijbel van de rechtsstaat, las ik in NRC over de productie van crystal meth. „De beste drugslabs staan in Nederland”, zo blijkt. Het spul wordt hier inmiddels zo professioneel gestookt dat de politie alle ketelbouwers is gaan waarschuwen. Weiger bestellingen, ga hier niet in mee. Crystal meth, levensgevaarlijk en zwaar verslavend, blijkt veelbelovend voor ‘onze’ harddrugssector die niet alleen xtc wil exporteren.
Waar een klein land veel te groot in kan zijn – zo’n verhaal past naadloos in het beeld van bederf door de georganiseerde criminaliteit. Waarin corruptie bij de douane hardnekkig blijft. De overheid antwoordt met taskforces en extra opsporingsprogramma’s. Media kijken scherp mee, Netflix maakte de serie Undercover, waarin de Brabantse penoze smoel kreeg.
De opsporing boekt na jaren malaise nu aansprekende successen, met de ontsleuteling van cryptotelefoons (Ennetcom), het kraken van een criminele chatdienst (Encrochat), het kapen van een criminele marktplaats (Hansamarkt). Ook het Marengoproces is vooruitgang. Dat gaat over liquidaties vanaf 2015 en niet uit 1993 en 2006, zoals in het Passageproces.
Maar intussen ontstaat er geen schaarste, geen prijsopdrijving, geen tekorten voor afnemers. In de opsporing heerst dan ook scepsis over het nut van de ‘war on drugs’. Opsporing en strafrecht groeien wel mee. Internationale samenwerking blijkt de sleutel. Techniek speelt een veel grotere rol, van hacking, data-analyse en sensing tot dna en‘hum.int.’ ofwel infiltratie, kroongetuigen en uitlokking.

De documentaire Cannabis, nu op 2Doc, laat fraai zien hoe al deze ellende ontstond. De toffe jongens van toen, die de hasjhandel ontdekten. De naief gebleken minister van Justitie die coffeeshops legaliseerde en zo de miljoenenomzetten mogelijk maakte. En er daarna „op rekende” dat ook de teelt wel zou worden gereguleerd. Quod non. De Tilburgse wietmiljonair Van Laarhoven die wilde rentenieren in Azie, maar door het OM keihard werd ‘weggetipt’ aan de Thaise justitie.
Cannabis hangt van de dubbele bodems, valse bewondering en opgelegde verontwaardiging aan elkaar. De drugsbranche, half verboden, half toegestaan, die de buitenlandse markt ontdekt. Naarmate hun advocaten vaker aan het woord mogen, gaat ‘client Johan’ meer tegenstaan, wat duidelijk niet de bedoeling is. Cannabis legde de basis voor xtc en nu voor crystal meth, met uitlopers naar wapens, mensensmokkel, liquidaties, motorbendes, afvaldumping, ondermijning, etc. Er is inmiddels zoveel zwart geld bij particulieren beland, dat Justitie de omgekeerde bewijslast bepleit. Wie z’n centen niet kan verklaren, is het kwijt aan de Staat. Elders bekend als ‘non-conviction based confiscation’. Ook dat is ondermijning, van burgerrechten – met dank aan de wietjongens.
Intussen is me nog altijd niet duidelijk hoe groot die drugswereld nu echt is. In Criminaliteit en rechtshandhaving lees ik dat van alle geregistreerde misdrijven in 2019 precies 2 procent drugshandel betrof. Van alle geregistreerde verdachten was 7 procent met drugs bezig. Van alle uitgedeelde vrijheidsstraffen betrof 9 procent drugs. Alleen in detentiejaren valt drugs op. 20 procent van alle opgelegde jaren-in-de- cel betreft drugs. In de gevangenis nemen drugsdaders evenveel ruimte in als in de beeldvorming, of het nu dankzij Netflix is of de journalistiek. Noem het het Breaking Bad-effect. Volgens de statistiek nam de drugscriminaliteit het afgelopen decennium in omvang af, en wel met 22 procent. Dat is in lijn met de afname van alle criminaliteit. Die daalde ten opzichte van 2009 met 35 procent. Slachtofferenquêtes bevestigen steevast het beeld. Mensen maken minder misdaad mee, ongeacht of ze er mee naar de politie gaan of niet. De rechter legt minder straffen op – maar liefst 42 procent minder dan in 2009. En tegelijkertijd kampt de strafrechtspraak met achterstanden en de samenleving met ondermijning. De resterende zaken werden bewerkelijker, de drugsbranche invloedrijker.
Heette dat niet de Wet van Behoud van ellende?

- ---------------------------------------------------------------------------
Attachment: http://mapinc.org/temp/19YO7pNF5caGc.html
- --
MAP-NL

------------------------------

Subj: 004 Column Peter Plasman: We worden overspoeld door drugs zoals we in 1953 overstroomden met water
From: Dennis - Belangenvereniging Druggebruikers MDHG
Date: Wed, 4 Nov 2020 04:27:50 -0800

Newshawk: Dennis - Belangenvereniging Druggebruikers MDHG
Source: De Dagelijkse Standaard
Copyright: @ De Dagelijkse Standaard
Pubdate: 27-10-2020
Author: Peter Plasman
Address: Gossetlaan 30, 1702 Groot Bijgaarden
Contact: 02 790 21 10
Website: http://www.standaard.be/

COLUMN PETER PLASMAN: WE WORDEN OVERSPOELD DOOR DRUGS ZOALS WE IN 1953 OVERSTROOMDEN MET WATER

Nederland is het centrum geworden van de wereldwijde drugshandel. Jan Tromp en Pieter Tops vroegen zich in hun boek Nederland Drugsland hardop af of onze maatschappij is opgewassen tegen drugscriminaliteit. Zij stellen dat een parallelle samenleving van de drugsmaffia is ontstaan die, gebaseerd op miljarden euro’s, veel macht vertegenwoordigt. En uiteraard betalen de zwakke kwetsbare wijken in onze steden als eerste de hoofdprijs. Daar dromen jongeren van een carriere in de criminaliteit, daar is het gezag al overgenomen door criminelen.
Wanneer u wel eens vanuit de Antillen op Schiphol bent geland heeft u kennis gemaakt met een tot in de puntjes verzorgde drugscontrole. Eerst snuffelende honden, onderzoekende blikken, soms een kleine ondervraging en dan nog de scan. Dat heet de 100 procent-controle. Soms loopt er een bolletjesslikker tegen de lamp. Op hetzelfde moment stijgen even verderop vliegtuigen op met internationale pakketpost vol amfetamine, xtc en ander “Product of Holland-waar”. Ook op hetzelfde moment arriveren in de haven van Rotterdam talloze containers met honderden kilo’s cocaine, bestemd voor ons land en ons achterland. Daar echter geen 100 procent controle, maar 1 procent. Grote drugsvangsten in de haven zijn allang geen nieuws meer en niemand ligt er wakker van. Afzenders van containers vol cocaine zien het als het afvuren van een schot hagel: treffen er een paar doel dan is het goed.
Inmiddels komt er zoveel ons land binnen dat de kiloprijs sinds 2015 met zo’n 25 procent is gedaald en drugshandelaren ingevoerde cocaine opslaan om de verkoopprijs te reguleren.
Onlangs sprak een rechercheur met mij over “de wietwijk”, een wijk waar volgens hem in vrijwel elke woning een wiethok zat. In Brabant en Limburg worden randstedelijke huurprijzen betaald voor eenvoudige loodsen, al dan niet onder dwang verhuurd, maar uiteraard wel discreet.

Festivals zetten een stad op de kaart, maar zonder pilletje is zo’n feest toch wat minder. De bijbehorende tonnen chemisch afval vinden hun weg naar onze sloten en bossen. Buitenlandse producenten van het vernietigende en zeer verslavende crystal meth vinden het een goed idee om zich in ons land te vestigen. Onderlinge conflicten worden met pistoolmitrailleurs en handgranaten op straat beslecht, ieder obstakel wordt uit de weg geruimd. Collateral damage wordt op de koop toe genomen.
Nederland behoort inmiddels tot de top van de internationale drugswereld. Een wereld waarin bijvoorbeeld zo’n 250 miljard circuleert alleen al aan 500 euro biljetten. Hoeveel er aan cryptocurrency in deze wereld omgaat laat zich alleen maar raden. Een veelvoud van deze bedragen is inmiddels van deze parallelle economie overgeheveld naar de gewone economie.
Misdaadjournalist Gerlof Leistra beschrijft de stoere woorden van minister Grapperhaus bij zijn aantreden in 2017: hij wil de verwevenheid van onder- en bovenwereld aanpakken. Na de moord op Derk Wierum in 2019 kondigde Grapperhaus vervolgens een breed offensief aan onder het motto ‘oprollen, afpakken en voorkomen.’ Woorden die de professionals al decennia lang horen, maar Grapperhaus gaat het nog een keer proberen. Want nu is na de moord op Wiersum de rechtsstaat in gevaar. Omdat de redding daarvan wel iets mag kosten wordt eenmalig 100 miljoen vrijgemaakt en structureel 10 miljoen per jaar. Bij het uitbreken van de coronacrisis bleek een bedrag van 100 miljard beschikbaar om de economie overeind te houden, maar kennelijk is 0,1 procent van dat bedrag voldoende om hetzelfde te doen met de rechtsstaat.
Leistra is gezien de titel van zijn boek ook niet onder de indruk van de plannen van Grapperhaus: “De drugsmaffia dicteert”. In 2019 deden bestuurskundige Pieter Tops en onderzoeksjournalist Jan Tromp op verzoek van burgemeester Halsema onderzoek naar de drugseconomie in Amsterdam, die blijkt vrij spel te hebben. Recent verscheen van deze onderzoekers “Nederland Drugsland, de lokroep van het geld, de macht van criminelen, de noodzaak die te breken (en hoe dat te doen)”. Verplichte lectuur voor iedereen die de corrumpering van onze samenleving aan het hart gaat.

In 1953 werd ons land gedeeltelijk overspoeld door zeewater, nu is het hele land overspoeld door drugs, in alle soorten en maten. En door de bijbehorende criminele geldstromen. Met als gevolg een in de samenleving voortwoekerend kwaadaardig gezwel.
Na 1953 kwam er een Deltaplan, vanuit de gedachte dit nooit meer. We hebben weer een Deltaplan nodig. Dat gaat een hele klus worden. Vooral omdat de primair te beantwoorden vraag is of de belangen inmiddels niet zodanig liggen dat handhaving van de status quo gewenst is. De 100 procent-controle op Schiphol vergt wat extra personele inzet. Een 100 procent-controle in de Rotterdamse haven zou het einde van de haven betekenen.
Het criminele drugsgeld vindt allang zijn weg naar de bovenwereld en daar hebben velen belang bij. Ook personen (en bedrijven) die heel ver af staan van de initiele drugstransactie. Ook het gepolariseerde debat over de aanpak van drugscriminaliteit draagt niet bij aan een daadwerkelijke aanpak. Zo zijn er partijen die oproepen om drugs te legaliseren. Anderen willen juist veel meer capaciteit. Voor iedere aanpak is iets te zeggen. Daarin schuilt het probleem. Wie drugscriminaliteit succesvol wil bestrijden, moet kiezen voor één eenduidige lijn. Bij onduidelijkheid en polderoplossingen gedijt ze juist. Daarom pleit ik voor een breed gedragen Deltaplan Drugscriminaliteit tégen drugscriminaliteit en ondermijnend witwassen.
Want één ding weet ik zeker: zolang de drugshandelaar mij glimlachend met de duim omhoog toefluistert “Laat die Grapperhaus maar schuiven met zijn plannen, hij denkt tenminste aan mijn handel” zit er iets fundamenteel fout.
Peter Plasman is strafrechtadvocaat en kandidaat-Kamerlid bij Code Oranje

- ---------------------------------------------------------------------------
Attachment: http://mapinc.org/temp/26RhQdQu8CZto.html
- --
MAP-NL

------------------------------

Subj: 005 Burgemeester Venlo negeert horecasluiting en opent bar na raadsvergadering
From: Dennis - Belangenvereniging Druggebruikers MDHG
Date: Wed, 4 Nov 2020 04:37:19 -0800

Newshawk: Dennis - Belangenvereniging Druggebruikers MDHG
Source: Algemeen Dagblad
Copyright: Algemeen Dagblad
Pubdate: 30-10-2020
Author: De Limburger
Address: Postbus 8983, 3009 TC Rotterdam
Contact: 
Fax: 010 - 406 69 69
Website: www.ad.nl<https://mdhg-my.sharepoint.com/personal/office365_mdhg_nl/Documents/Da>

BURGEMEESTER VENLO NEGEERT HORECA EN OPENT BAR NA RAADSVERGADERING

De landelijke horeca mag dan dicht zijn, het weerhield burgemeester Antoin Scholten van Venlo er niet van woensdag na afloop van de gemeenteraadsvergadering de bar te openen. Binnen de raad heeft het ‘afzakkertje’ voor het nodige rumoer gezorgd.
Samen een ‘afzakkertje’ nemen na afloop van een gemeenteraadsvergadering is in veel gemeenten vast gebruik. Ook in Venlo.
De Venlose gemeenteraad vergaderde woensdagavond in ’t Raodhoes in Blerick. Er werd naar het gemeenschapshuis uitgeweken, omdat het Venlose stadhuis te klein is om op anderhalve meter van elkaar te zitten. De raad verkoos fysiek boven digitaal vergaderen. Democratische organen, zoals de gemeenteraad, zijn uitgezonderd van het verbod op samenkomsten.
Tijdens de drie uur durende vergadering werden alle aanwezigen in hun dorst voorzien, laat directeur Hay Wilders van ’t Raodhoes weten. Hij zegt daarnaast na afloop van de raadsvergadering twee flesjes alcoholvrij en twee cola light verkocht te hebben. Na afloop van de vergadering zou burgemeester Antoin Scholten hebben gezegd dat de horeca geopend is voor een drankje, zo bevestigen meerdere bronnen aan De Limburger. Terwijl het gros rond tienen naar buiten ging, togen zo enkele aanwezigen naar de bar in de foyer.
De horeca is dicht, dus ook ’t Raodhoes. Vanwege de raadsvergadering, mocht Wilders enkel de vergaderzaal openen. Of de horeca na afloop van de raadsvergadering dan wel open had mogen zijn, zegt hij niet te weten. „De griffier weet hoe dat met de vrijstelling zit.” Alcohol zou er ook niet geschonken zijn. „We hadden niets op de tap.” Volgens griffier Geert van Soest, die de gemeenteraadsvergadering organiseert is enkel een glas wijn ingeschonken, maar werd dat door ingrijpen niet opgedronken.

Burgemeester Scholten, tevens voorzitter van de Veiligheidsregio Limburg-Noord, ziet geen bezwaar tegen een ‘nazit’ met een drankje, laat zijn woordvoerder weten. Het zou geen borrel of ‘derde helft’ mogen heten. Een ‘afzakkertje’, alcoholvrij of niet, is onderdeel van de raadsvergadering. „De politiek houdt niet op bij het verlaten van de vergaderruimte. Nog even van gedachten wisselen, is het politieke spel in optima forma.” En de spa stond er al, omdat die tijdens de vergadering werd gedronken. „Wie dorst heeft, moet een colaatje kunnen pakken.”
Dat deed VVD-fractieleider Marianne Steenmetz. Ze wil echter niet reageren op de vraag of het verstandig was dat politici wat drinken in de foyer van een gemeenschapshuis, terwijl de horeca gesloten is. „Er zijn mensen op uit om ons te beschadigen.” Ook op andere vragen antwoordt ze niet. „Dit moeten we binnen de gemeenteraad bespreken.”
Tom Verhaegh, fractieleider van het CDA, vindt dat burgemeester Scholten de bar nooit had mogen openen. Raadslid Leon van den Beucken van EENLokaal vindt het „niet kunnen en niet solidair naar de horeca”.
Het Veiligheidsberaad, met de voorzitters van de 25 landelijke veiligheidsregio’s, geeft geen commentaar op lokale situaties.

- ---------------------------------------------------------------------------
Attachment: http://mapinc.org/temp/49PjCHqpXqKYs.html
- --
MAP-NL

------------------------------

Subj: 006 List-Software: Majordomo 1.94.4
From: Dennis - Belangenvereniging Druggebruikers MDHG
Date: Fri, 6 Nov 2020 05:07:43 -0800

Newshawk: Dennis - Belangenvereniging Druggebruikers MDHG

Source: Het Parool

Copyright: Het Parool

Pubdate: 04-11-2020

Contact: 

Website: www.parool.nl

ORAGON STEMT VOOR DECRIMINALISERING VAN COCAINE, HEROINE EN CRYSTAL METH

Oregon is op weg de eerste Amerikaanse staat te worden waar bezit van harddrugs niet meer zonder meer leidt tot een veroordeling.

Wie in het overwegend Democratische Oregon diep ontevreden is met de uitslag van de presidentsverkiezingen, kan zijn toevlucht mogelijk binnenkort zoeken in verdovende middelen. In elk geval zonder angstig over de schouder te hoeven kijken.
Behalve over het presidentschap stemde de bevolking van Oregon over de decriminalisering van harddrugs, waaronder cocaine, heroine en crystal meth. Volgens 59 procent van de kiezers is dat een goed idee, waarmee het gebied aan de westkust van het land op weg is de eerste Amerikaanse staat te worden waar bezit van harddrugs niet meer zonder meer leidt tot een veroordeling.

Boete
Als de wijziging wordt goedgekeurd door het parlement van de staat, gaat de maatregel per 1 februari in. Het bezit van kleine hoeveelheden harddrugs zal dan niet langer worden gezien als misdrijf maar als een overtreding. Voor het bezit van een gebruikershoeveelheid cocaine of heroine staat dan een boete van 100 dollar, met kwijtschelding als de gebruiker instemt met een medische behandeling tegen verslaving. De handel van illegale harddrugs en het bezit van grote hoeveelheden ervan blijft strafbaar.
De maatregel kent ook financieringsplannen voor verslavingszorg en andere begeleiding voor mensen met drugsproblemen. Waar dat geld vandaan moet komen? Van de tientallen miljoenen dollars inkomsten die de staat ophaalt uit de gelegaliseerde verkoop van marihuana.
Ook in andere staten werd gestemd over de versoepeling van drugswetgeving. Zo hebben de in de staten New Jersey, Montana en Arizona gestemd voor het legaliseren van cannabis voor recreatief gebruik.

- ---------------------------------------------------------------------------
Attachment: http://mapinc.org/temp/54nm_HTWYQhWI.html
- --
MAP-NL

------------------------------

End of Map-NL-Digest V2019 #142
*******************************

--
MAP-NL-DIGEST

HomeBulletin BoardChat RoomsDrug LinksDrug NewsFeedback
Guest BookMailing ListsMedia EmailMedia LinksLettersSearch